20 năm thành lập

Lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển trường Đại học Cửu Long