Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Báo cáo Chuyên đề của Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng: 06-07-2011

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

(dành cho sinh viên Đại học K9 và CĐ Khóa 2)

 

MỤC TIÊU:

Nhằm trang bị thêm kiến thức thực tế cho sinh viên hệ đại học khoá 9 và hệ cao đẳng khoá 2 trước kỳ thực hành nghề nghiệp. Khoa KTTCNH có tổ chức buổi báo cáo chuyên đề.

NỘI DUNG:

Chuyên đề 1:Quản lý các khu công nghiệp và quản lý tại khu công nghiệp Hòa Phú Vĩnh Long.

Báo cáo viên: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban quản lý KCN Vĩnh Long.

Chuyên đề 2:“Các doanh nghiệp VN tiếp cận thị trường vốn như thế nào cho hiệu quả trong giai đoạn hiện nay ?”

Báo cáo viên: Ông Trần Thanh Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian: 13:00 đến 17:00, thứ 6 ngày 01/7/2011.
  2. Địa điểm, đối tượng:
  3. Giảng đường C:Đại học Kế toán K9 + CĐ Kế toán K2 + CĐ Tài chính ngân hàng Khóa 2.
  4. Giảng đường B:Đại học Tài chính tín dụng K9.

 

Tin liên quan

  Báo cáo Chuyên đề của Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng 

Xem tiếp 

Back to Top