Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Thực hiện Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Đại học Cửu Long

Ngày đăng: 19-12-2014

THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BGDĐT

CỦA ĐẠI HỌC CỬU LONG

♦♦♦


 

*Tổng hợp thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm 2014 - 2015  

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

   a. Các chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo

   b. Chất lượng đào tạo thực tế

   c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

   d. Quy chế 404 

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

   a. Đội ngũ giảng viên cơ hữu (năm 2014 - 2015)

   b. Đội ngũ giảng viên cơ hữu (năm 2016 - 2017)

   c. Cơ sở vật chất

3. Công khai thu chi tài chính

   a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2014 - 2015)

   b. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp (năm 2014 - 2015)

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Thông tin công khai năm học 2018-2019 

  Thông tin công khai năm học 2017-2018 

  Thông tin Công khai 2017 

  Thực hiện Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top