Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Làm việc với trường CITY UNIVERSITY OF SEATTLE USA

Date post: 07-07-2011

 

BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CITY UNIVERSITY OF SEATTLE USA

 

Thành phần đoàn gồm có:

  • Ông Denny Đặng đại diện cho trường
  • Ông Nguyễn Minh Sơn thành viên

Thành phần trường gồm có:

  • Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống – Phó hiệu trưởng trường ĐHCL
  • Thạc sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó hiệu trưởng trường ĐHCL
  • Tiến sĩ Phan Văn Sâm – Trưởng khoa Ngoại Ngữ và Đông phương học
  • Tiến sĩ Lê Thiện Thành – Trưởng phòng Đào Tạo
  • CN Lê Tấn Hữu – Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế

Nội dung:

  • Bàn về sự hợp tác đưa sinh viên các khoa đủ tiêu chuẩn tiếng Anh sang học theo chương trình 3+1 (3 năm ở VN và 1 năm ở nước ngoài) và 2+2 (2 năm ở VN và 2 năm ở nước ngoài) của trường Đại học Seattle. Sau này sinh viên tốt nghiệp bằng do trường Đại học Seattle cấp.

 


 

 

Back to Top