Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:



Search:

Giao lưu với trường Đại học WOLLONG và PREPARATION COLLEDGE (UPC) Úc

Date post: 07-07-2011

 

GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOLLONG VÀ PREPARATION COLLEDGE (UPC) ÚC

 

1. Thời gian đoàn đến thăm trường:ngày 17 tháng 05 năm 2011.

2. Thời gian làm việc: một ngày và tiếp xúc với sinh viên các khoa

3. Thành phần trong đoàn gồm có:

  • ThS Kaye Orsborn – Đại diện Trường Đại học Wollong Úc
  • Ô. Lưu Tiến Hiệp – Đại diện UPC Úc tại Việt Nam.

4. Thành phần trường gồm có:

  • Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống – Phó hiệu trưởng trường ĐHCL
  • CN Lê Hoàng Giang – Trợ lý phòng Quản lý khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế
  • Sinh viên các khoa Ngoại ngữ-Đông phương học và Tài chính kế toán

5. Nội dung:

  • Giới thiệu sinh viên Việt nam qua du học tại trường Wollong và Preparation Colledge Úc.

 

 

 

 

Back to Top