Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Giao lưu với trường Green River Community Colledge USA

Date post: 07-07-2011

GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG GREEN RIVER COMMUNITY COLLEDGE USA

 

1. Thời gian làm việc: một ngày 15 tháng 10 năm 2010 làm việc với Ban giám hiệu.

2. Thành phần trong đoàn gồm có:

- Bà Mackenzie Hizon, Giám đốc chương trình hợp tác quốc tế – Trưởng đoàn.

- Trần Thị Mỹ Dung chuyên viên tư vấn Công ty tư vấn và đào tạo thế hệ mới.

3. Thành phần trường gồm có:

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống – Phó hiệu trưởng trường ĐHCL.

- Thạc sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó hiệu trưởng trường ĐHCL.

- Tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành – Trưởng phòng đào tạo.

- CN Lê Tấn Hữu – Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế.

- Thạc sĩ Trần Ngọc Trí – Phó Khoa Ngoại ngữ - Đông phương học.

 

4. Nội dung:

- Bàn về sư hợp tác liên kết giữa hai trường trong lĩnh vực đào tạo tại chỗ và ở nước ngoài thông qua trường Green river community colledge.

 

 

 

 

Back to Top