Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp

Ngày đăng: 25-04-2015

PHÒNG TUYỂN SINH 

 

NHÂN SỰ:                                 

STT

Họ và Tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Bang Phùng Tố Dương

Cao học Phụ trách phòng

2

 Mai Thành Tâm

Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
3  Lâm Hữu Tuấn Thạc sĩ Cán bộ

4

 Trần Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ Cán bộ

5

 Nguyễn Văn Châu

Cao học Cán bộ

6

 Hoàng Thị Hương

Đại học Cán bộ
 
Chức năng:
 
                      Phòng Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp có chức năng tham mưu, theo dõi, tuyên truyền kết nối nhà tuyển dụng và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh, tư vấn - hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Phòng Tuyển sinh 

Xem tiếp 

Back to Top