Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Đoàn đại biểu trường Đại học Cửu Long đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Singapore

Date post: 06-08-2011

 

Đoàn đại biểu trường Đại học Cửu Long đến thăm và làm việc với

lãnh đạo trường Đại học Singapore.

 

        Ngày 25/7/2011 đoàn đại biểu trường Đại học Cửu Long đã đến thăm và làm việc với Khoa Khoa học và Viện toán học của trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

 

        Đây là một trong những hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Cửu Long nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trung tâm nghiên cứu đào tạo quốc tế.

 

        

 

 

Nguồn: Lộc Hùng

Back to Top