Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016

Ngày đăng: 26-12-2016

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

26.12.2016

7h00

Chào cờ

Sân Trung tâm

Hành chính

Kính mời: Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thứ 3

27.12.2016

 

 

 

 

Thứ 4

28.12.2016

7h30

Ban Giám hiệu làm việc với các Phòng chức năng:

Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGDĐH,

Tuyển sinh – TVHN, QLCTSV

Phòng họp BGH

Kính mời: Thầy Đạt, Trưởng/phó:  Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGDĐH, Tuyển sinh – TVHN, QLCTSV

Thứ 5

29.12.2016

13h00

Họp xét tốt nghiệp lớp Kế toán khóa 1, 8

và các khóa còn lại

Phòng họp BGH

Kính mời: Ban Giám hiệu, thầy Thủ, thầy Toại, cô Mai, cô Linh, cô Tuyết, thầy Trung

Thứ 6

30.12.2016

7h30 –11h30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ

ngành KTXDCTDD&CN, QTKD

 

E101, E102, E103, E104

 

13h30 – 16h

7h30

Họp hủy phôi bằng

 

HT2

Kính mời: Thầy Đạt, thầy Dũng, Cô Mai, thầy Toại, thầy Thủ, cô Hoàng Mỹ, cô Huệ, thầy Giang (HTQT), cô Tú (KTTCNH), Trung tâm NN,

Trung tâm tin học.

9h

Lễ khai giảng cao học đợt 2 năm 2016

và Lễ tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A, ngành KTXDCTDD&CN khóa 1A

 

Hội trường M

Kính mời: Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó Khoa, Phòng, Trung tâm và Bộ môn trực thuộc

13h30

Họp Ban Giám hiệu

 

Phòng họp BGH

Kính mời:  Thầy Cầu, thầy Đạt, thầy Dũng

15h00

Họp Hội đồng thi đua

 

HT2

Kính mời: Thành viên Hội đồng thi đua,

Ban Giám hiệu, thầy Tịnh, thầy Sơn, thầy Phan, thầy Chạy, cô Hoàng Mỹ, Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc.

Thứ 7

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top