Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 02/01/2017 đến 07/01/2017

Ngày đăng: 03-01-2017

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 02/01/2017 đến 07/01/2017

 

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

02.01.2017

 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

 

 

Thứ 3

03.01.2017

14h

Họp trao đổi về ký hợp đồng lao động

Phòng họp BGH

Kính mời:Thầy Cầu, thầy Sơn (Chủ tịch Công đoàn), thầy Tịnh (TP.HCTC) và một số thầy, cô theo thư mời.

Thứ 4

04.01.2017

8h

Họp hủy phôi bằng

 

 

HT2

Kính mời:Thầy Đạt, thầy Dũng, Cô Mai, thầy Toại,

thầy Thủ, cô Hoàng Mỹ, cô Huệ, thầy Giang(HTQT),

cô Tú (KTTCNH), Trung tâm NN, Trung tâm tin học.

Thứ 5

05.01.2017

13h

Họp Ban dự án mở ngành học mới

HT3

Kính mời:Ban Giám hiệu, thầy Thủ, thầy Bằng, thầy Thuận

14h

Họp triển khai Nghị quyết HĐQT về việc tinh giản

biên chế

HT2

Kính mời:Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó: Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc.

Thứ 6

06.01.2017

 

 

 

 

Thứ 7

07.01.2017

8h

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho

CB – GV giai đoạn 2015 – 2016 (CNĐT:

Thầy Phan Văn Phùng và Nguyễn Thị Kiều Nga)

 

HT4

Kính mời:Theo Thư mời

 

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 24/4/2017 đến 29/4/2017 

  Từ ngày 17/4/2017 đến 22/4/2017 

  Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017 

  Từ ngày 03/4/2017 đến 08/4/2017 

  Từ ngày 27/3/2017 đến 01/4/2017 

  Từ ngày 20/3/2017 đến 25/3/2017 

  Từ ngày 13/3/2017 đến 18/3/2017 

  Từ ngày 06/03/2017 đến 11/03/2017 

  Từ ngày 27/02/2017 đến 04/03/2017 

  Từ ngày 20/02/2017 đến 25/02/2017 

Xem tiếp 

Back to Top