Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 09/01/2017 đến 14/01/2017

Ngày đăng: 09-01-2017

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 09/01/2017 đến 14/01/2017

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

(09.01.2017)

7h00

Chào cờ

Sân Trung tâm

Hành chính

Kính mời: Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thứ 3

(10.01.2017)

 

 

 

 

Thứ 4

(11.01.2017)

8h00

Khối Thi đua VII kiểm tra công tác thi đua của Trường

Phòng họp HT2

Kính mời: Ban Giám hiệu, Thường trực HĐTĐ, Lãnh đạo Công Đoàn, Phòng HCTC, cô Hạnh, cô Hoàng Mỹ.

Thứ 5

(12.01.2017)

7h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV GĐ 2015-2016 (ThS. Trần Thị Hoàng Mỹ)

 

Phòng họp HT4

Kính mời: Theo Thư mời

9h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV GĐ 2015-2016 (ThS. Đào Duy Tùng)

 

Phòng họp HT4

Kính mời: Theo Thư mời

9h00

- Triển khai Nghị quyết HĐQT ngày 21/12/2016;

 - Thông báo kết quả hoạt động của Nhà trường 2016 và định hướng 2017

 

Hội trường M

Kính mời: Ban Giám hiệu, Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn TN và toàn thể CB, GV, NV

13h00

Họp Ban Giám hiệu

 

Phòng họp BGH

Kính mời: Thầy Cầu, thầy Đạt, thầy Dũng

14h00

Họp góp ý đề án tuyển sinh riêng bậc đại học hệ chính quy

 

Phòng họp BGH

Kính mời:  Thầy Cầu, thầy Đạt, thầy Dũng, cô Mai, thầy Toại, thầy Dương, thầy Tâm.

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV GĐ 2015-2016 (CNĐT: ThS. Trần Thanh Thy + ThS. Nguyễn Quốc Thái)

 

Phòng họp HT4

Kính mời: Theo Thư mời

Thứ 6

(13.01.2017)

8h00

Hội đồng thi đua để xét thi đua và tổng kết thi đua cuối năm

 

Phòng họp HT2

Kính mời: Thành viên Hội đồng thi đua(Ban Giám hiệu, thầy Sơn, thầy Tịnh, thầy Phan, thầy Chạy, cô Hoàng Mỹ, Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc)

13h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho Sinh viên gđ 2015-2016 (CNĐT: Phạm Thị Thùy Dương + Võ Nguyễn Khánh Linh)

 

Phòng họp HT4

Kính mời: Theo Thư mời

15h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV gđ 2015-2016 (CNĐT: ThS. Phan Hữu Hoàng)

 

Phòng họp HT4

Kính mời: Theo Thư mời

Sáng: 8h-11h

Chiều:

13h30-15h30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD&CN

 

 

Dãy E

Kính mời: Theo Thư mời

Thứ 7

(14.01.2017)

9h00

Họp mặt tất niên năm 2017

 

Hội trường M

Kính mời: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó Khoa/Phòng/Trung tâm/Bộ môn trực thuộc, toàn thể CB, GV, NV

 

Ghi chú: Ngày 08/01/2017 đến ngày 10/01/2017 thầy Đạt, thầy Dũng đi công tác tại Huế.

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

  Từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top