Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc Khoa Liên thông & Liên kết đào tạo

Ngày đăng: 06-01-2017

STT

Mã Ngành

Tên ngành

Tên chương trình đào tạo

 HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QUY TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1.

52340301

 Kế toán (CN: Kiểm toán,

 Kế toán doanh nghiệp)

 Kế Toán

2.

52340201

 Tài chính ngân hang

 (CN: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng)

 Tài chính ngân hàng

3.

52220101

 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 (CN: Ngữ Văn)

 Tiếng Việt và văn hóa VN

4.

52340101

 Quản trị kinh doanh

 (CN: Quản trị Marketing)

 Quản trị kinh doanh

5.

52480201

 Công nghệ thông tin

 Công nghệ thông tin

 HỆ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

6.

52340101 

 Quản trị kinh doanh

 (CN: Quản trị Marketing)

 Quản trị kinh doanh

7.

52340201

 Tài chính ngân hàng

 (CN: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng)

 Tài chính ngân hàng

8.

52340301

 Kế toán (CN: Kiểm toán,

 Kế toán doanh nghiệp)

 Kế toán

9.

52480201

 Công nghệ thông tin 

 Công nghệ thông tin

 HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN  NGHIỆP  LÊN ĐẠI HỌC

10.

52340301

 Kế toán (CN: Kiểm toán,

 Kế toán doanh nghiệp)

 Kế toán

 

Nguồn: Phòng Đào Tạo

Tin liên quan

  Thông tin Chuẩn đầu ra trường đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top