Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 23/01/2017 đến 28/01/2017

Ngày đăng: 23-01-2017

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 23/01/2017 đến 28/01/2017

 

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

(23.01.2017)

 

 

 

 

Thứ 3

(24.01.2017)

 

 

 

 

Thứ 4

(25.01.2017)

 

 

 

 

Thứ 5

(26.01.2017)

 

 

 

Thứ 6

(27.01.2017)

 

 

 

Thứ 7

(28.01.2017)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 16/10/2017 đến 21/10/2017 

  Từ ngày 09/10/2017 đến 14/10/2017 

  Từ ngày 02/10/2017 đến 07/10/2017 

  Từ ngày 25/9/2017 đến 30/9/2017 

  Từ ngày 18/9/2017 đến 23/9/2017 

  Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017 

  Từ ngày 04/9/2017 đến 09/9/2017 

  Từ ngày 28/08/2017 đến 02/09/2017 

  Từ ngày 21/8/2017 đến 26/8/2017 

  Từ ngày 14/8/2017 đến 19/8/2017 

Xem tiếp 

Back to Top