Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 30/01/2017 đến 04/02/2017

Ngày đăng: 23-01-2017

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 30/01/2017 đến 04/02/2017

 

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

(30.01.2017)

 

 

 

Thứ 3

(31.01.2017)

 

 

 

Thứ 4

(01.02.2017)

 

 

 

Thứ 5

(02.02.2017)

 

 

 

 

Thứ 6

(03.02.2017)

13h30

Họp chuẩn bị “Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình hoạt động các trường đại học ngoài công lập”.

HT2

Kính mời: Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng: HCTC,Đào tạo, Tuyển sinh, Khảo thí, KHTC, QTTB, HTQT, khoa Liên thông LKĐT.

Thứ 7

(04.02.2017)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 16/10/2017 đến 21/10/2017 

  Từ ngày 09/10/2017 đến 14/10/2017 

  Từ ngày 02/10/2017 đến 07/10/2017 

  Từ ngày 25/9/2017 đến 30/9/2017 

  Từ ngày 18/9/2017 đến 23/9/2017 

  Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017 

  Từ ngày 04/9/2017 đến 09/9/2017 

  Từ ngày 28/08/2017 đến 02/09/2017 

  Từ ngày 21/8/2017 đến 26/8/2017 

  Từ ngày 14/8/2017 đến 19/8/2017 

Xem tiếp 

Back to Top