Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 06/02/2017 đến 11/02/2017

Ngày đăng: 06-02-2017

LỊCH LÀM VIỆC

          Từ ngày 06/02/2017 đến 11/02/2017

THỨ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỀM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

(06.02.2017)

 

CHÀO CỜ

 

Sân Trung tâm

Hành chính

 

Kính mời: Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thứ 3

(07.02.2017)

 

 

 

 

Thứ 4

(08.02.2017)

 

 

 

 

Thứ 5

(09.02.2017)

8h30

Họp Giao ban

 

HT2

Kính mời: Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó: Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc,

Công đoàn, Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên.

14h

Hội nghị công tác tuyển sinh

 

HT2

Kính mời: Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó: Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc,

Công đoàn, Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên.

Thứ 6

(10.02.2017)

7h30

Họp chuẩn bị “Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình hoạt động các trường đại học ngoài công lập”

 

HT2

Kính mời:Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng: HCTC, Đào tạo, Tuyển sinh,

Khảo thí &ĐBCLGDĐH, QTTB, HTQT,

Khoa Liên thông &LKĐT.

14h00

Đón tiếp và làm việc với đại diện Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục H.C.M và Công ty Cổ phần

Chuu Mokuzai (Nhật Bản)

 

HT2

Kính mời: Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó:       Đào tạo, HTQT, HCTC, KHTC, TS&TVHN, KTCN, CNTT, KHNN

Thứ 7

(11.02.2017)

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

  Từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top