Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:



Tìm kiếm:

Từ ngày 13/02/2017 đến 18/02/2017

Ngày đăng: 13-02-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/02/2017 đến 18/02/2017)

 

THỨ

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

 ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

NGƯỜI CHỦ TRÌ

Thứ 2

(13.02.2017)

Chào cờ

7h

Sân trung tâm

Hành chính

 Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Ông Lê Thanh Vũ

Thứ 3

(14.02.2017)

 

 

 

 

Thứ 4

(15.02.2017)

 

 

 

 

Thứ 5

(16.02.2017)

Làm việc với các đơn vị theo thông báo số 41/TB-DCL ngày 10/02/2017

8h – 11h

HT2

 Ban Giám hiệu.

 Trưởng/Phó Phòng: HCTC, KHTC,

Đào tạo, CTSV, QTTB, TS – TVHN.

Ông Lương Minh Cừ.

13h – 16h

HT2

 Ban Giám hiệu.

 Trưởng/Phó: Khảothí &ĐBCLGDĐH, HTQT,Thanh tra PC, Đảng ủy, Công đoàn.

Ông Lương Minh Cừ.

Làm việc với Trường Đại học Cần Thơ

16h

Trường ĐHCT

 Ông Nguyễn Cao Đạt, Phó hiệu trưởng.

 Trưởng phòng ĐT; Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Ông Nguyễn Cao Đạt.

Thứ 6

(17.02.2017)

Làm việc với các đơn vị theo thông báo số 41/TB-DCL ngày 10/02/2017

8h – 11h

HT2

 Ban Giám hiệu .

 Trưởng/Phó: QTKD, KTTCNH,CNTT, KHSK, KHXH&NV, LT&LKĐT

Ông Lương Minh Cừ.

13h – 16h

HT2

  Ban Giám hiệu.

 Trưởng/Phó: KHNN, NN–ĐPH, KTCN, CB, LLCT, QP&TC, Tổ TTHV

Ông Lương Minh Cừ.

Thứ 7

(18.02.2017)

Họp ban cán sự các lớp cao học

7h00

HT2

 Phòng QLKH – SĐH&HTQT.

 Bà Huỳnh Thị Mỹ (P.Phòng HCTC)

 Ông Trần Minh Nhựt (P.Phòng QTTB)

Ông Nguyễn Thanh Dũng

Họp Hội đồng Quản trị

9h00

HT2

 Hội đồng Quản trị

 Ban kiểm tra Tài chính

Ông Lê Đức Hiện.

 

 

Nguồn: Phòng HCTC

Tin liên quan

  Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 

  Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 

  Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 

  Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018 

  Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018 

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

Xem tiếp 

Back to Top