Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Thống kê tỉ lệ Sinh viên ĐH Cửu Long có việc làm sau tốt nghiệp

Ngày đăng: 15-02-2017

THỐNG KÊ TỈ LỆ SINH VIÊN ĐẠI HỌC CỬU LONG

CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

♦♦♦


1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (Khóa 12)

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Báo cáo tình hình việc làm Sinh viên năm 2017 

  Thống kê tỉ lệ Sinh viên ĐH Cửu Long có việc làm sau tốt nghiệp 

Xem tiếp 

Back to Top