Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 13/3/2017 đến 18/3/2017

Date post: 13-03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 18/3/2017)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 13/3/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

10h00

Đón tiếp đoàn CB-GV và Sinh viên Lào đến học tiếng Việt tại Trường Đại học Cửu Long

 

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó:Phòng HCTC, KHTC,

QTTB,QLKH-SĐH&HTQT, Khoa KHXH & NV;

Trung tâm giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài.

Thầy Nguyễn Hoa Bằng

Thứ ba, ngày 14/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 15/3/2017

8h30

Họp chuẩn bị Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo”.

Phòng

Họp BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng HCTC, ĐT, KHTC, QTTB, QLCTSV.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 16/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 17/3/2017

8h30

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo”.

HT M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng,Khoa,Trung tâm,Bộ môn;

Toàn thể CB-GV-NV.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Kỹ thuật công nghệ.

HT4

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng HCTC, Khoa KTCN.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp 3 phòng chức năng: HCTC, KHTC, QTTB

HT3

Thầy Cừ; Thầy Dũng;

Trưởng/Phó: Phòng  HCTC, KHTC, QTTB.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 18/3/2017

8h30

Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường.

HT M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng,Khoa,Trung tâm,Bộ môn;

Toàn thể CB-GV-NV.

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

 

 

 

Lịch công tác tuyển sinh các tỉnh:

-         Ngày 13/3/2017 đến ngày 14/3/2017: Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Tiền Giang.

Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Hoa Bằng.

-         Ngày 13/3/2017 đến ngày 16/3/2017: Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Sóc Trăng.

Trưởng đoàn: Thầy Bùi Hữu Thuận.

-         Ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017: Tư vấn tuyển sinh tại tỉnhBạc Liêu.

Trưởng đoàn: Thầy Phan Ngọc Diễn.

-         Ngày 13/3/2017 đến ngày 15/3/2017: Tư vấn tuyển sinh tại tỉnhCần Thơ.

Trưởng đoàn: Thầy Lê Ngọc Của.

-         Ngày 13/3/2017: Tư vấn tuyển sinh tại tỉnhTrà Vinh.

       Trưởng đoàn: Thầy Mai Thành Tâm.

 

Nguồn: Phòng HCTC

Back to Top