Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Khoa học Sức khỏe

Ngày đăng: 01-04-2017

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

NHÂN SỰ:

TT

                 Họ và Tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

1

 Lê Ngọc Của

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

 Vũ Anh Dũng

NCS

Phó Trưởng khoa

3  Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Giảng viên
4  Phan Ngọc Thuỳ Ngân Thạc sĩ Giảng viên
5  Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Cán bộ
 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Khoa Khoa học Sức khỏe 

Xem tiếp 

Back to Top