Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017

Date post: 10-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 10/4/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 11/4/2017

9h00

Họp chuẩn bị tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017

PH

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng/Phó: phòng TC-HCQT; Phòng KHTC, phòng QLKH-SĐH & HTQT; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 12/4/2017

8h00

Họp chuẩn bị lễ khai giảng hệ đại học VLVH ngành điều dưỡng và xét nghiệm y học.

PH

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Phòng Đào tạo, Khoa LT&LKĐT.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 13/4/2017

8h00

Nghiệm thu đề tài NCKH dành cho CB-GV giai đoạn 2015-2016

HT3

Theo thư mời.

Thầy Đinh Ngọc Thanh

8h30

Họp chuẩn bị giảng dạy thực hành thí nghiệm.

HT4

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa LT & LKĐT, Khoa KHNN, Khoa KHSK, phòng TC-HCQT,

Nhân viên quản lý phòng thí nghiệm.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Họp Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ

HT2

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ (KHTC); Cô Linh ( TC-HCQT);

Toàn thể Cán bộ - Giảng viên khoa KT-CN

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 14/4/2017

7h-11h

13h-16h

Hội đồng thông qua luận văn ngành Quản trị kinh doanh khóa 3B, tài chính ngân hàng khóa 1.

Dãy E

Theo thư mời

Theo từng hội đồng.

8h00

Họp Khoa Khoa học Nông Nghiệp

HT2

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ (KHTC); Cô Linh ( TC-HCQT);

Toàn thể Cán bộ - Giảng viên khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Họp Khoa Quản trị Kinh Doanh

HT2

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ (KHTC); Cô Linh ( TC-HCQT);

Toàn thể Cán bộ - Giảng viên khoa QTKD.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Tổ chức tết cổ truyền BunPiMay của lưu học sinh Lào và tết Chôl Chnăm Thmây của sinh viên dân tộc Khơmer.

HT1

Theo thư mời

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ ngành QKKD khóa 2B và ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp khóa 1A

HT2

Thầy Cừ, Thầy Dũng, Thầy Đạt, Cô Mai, Thầy Phan, Thầy Bình, Cô Diễm, Cô Tâm, Thầy Đức

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 15/4/2017

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 16/4/2017

8h00

Lễ Khai giảng hệ đại học (VLVH) ngành Điều dưỡng và Xét nghiệm y học.

HTM

Theo thư mời

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Back to Top