Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Quản lý Thông tin mạng

Ngày đăng: 26-04-2017

TRUNG TÂM QUẢN LÝ THÔNG TIN MẠNG

 

1. Nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

 Nguyễn Thanh Dũng

Giám đốc

Tiến Sĩ

2

 Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

Cao học

3

 Nguyễn Hoàng Tiển

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

          Trung tâm Quản lý Thông tin mạng được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-DCL ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Ban Giám hiệu trường Đại học Cửu Long. Trung tâm đã được nhà trường trang bị hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng khá mạnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tin học hóa hệ thống quản lý và đào tạo của trường.

Địa chỉ website trường Đại học Cửu Long: mku.edu.vn được sủ dụng bởi hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

2. Chức năng:

Là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, Trung tâm Quản lý Thông tin mạng đảm nhận các chức năng sau:

 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về thông tin, kỹ thuật và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông có thể được ứng dụng trong hệ thống mạng của nhà trường.
 2. Quản lý hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng hệ thống mạng Intranet và Internet của nhà trường.
 3. Quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Server, Host, máy chủ hệ thống đào tạo đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả phục vụ cho hệ thống quản lý sinh viên, quản lý đào tạo, quản lý thư viện điện tử và website.
 4. Quản trị website, cung cấp các dịch vụ thông tin-tư liệu điện tử, cập nhật thông tin, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường ra bên ngoài.
 5. Tổng hợp báo cáo định kỳ hiện trạng khai thác thông tin và sử dụng hệ thống mạng của nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

 1. Quản lý, cấu hình các trang thiết bị hạ tầng trong hệ thống mạng và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hiệu suất hoạt động của hệ thống.
 2. Khắc phục và xử lý các sự cố kỹ thuật của máy tính và hệ thống mạng trong nhà trường.
 3. Quản lý website và cổng thông tin điện tử của nhà trường, thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất, chính xác nhất của các đơn vị Phòng, Khoa và Trung tâm lên website.
 4. Đăng tải những thông tin cần thiết, quan trọng do Bộ và các cấp chính quyền trên trang thông tin chuyên dụng.
 5. Đảm bảo thông suốt đường truyền mạng và hệ thống wifi phục vụ cho việc liên lạc giữa các Phòng, Khoa và Trung tâm, phục vụ cho công tác giảng dạy của các giảng viên và nghiên cứu, học tập của sinh viên.
 6. Cấu hình, thiết lập và duy trì các dịch vụ trên Server. Thường xuyên sao lưu dữ liệu và theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.
 7. Đảm bảo công tác an ninh mạng, ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống. Đảm bảo kết nối mạng luôn trong tình trạng an toàn, bảo mật, thông suốt và hoạt động hiệu quả.
 8. Bảo trì, sửa chữa phần mềm các phòng máy tính phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và thực hành của sinh viên.

 

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Trung tâm Quản lý Thông tin mạng 

Xem tiếp 

Back to Top