Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày đăng: 26-04-2017

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

I.   NHÂN SỰ

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

1

  Nguyễn Hoa Bằng

 Tiến sĩ

  Trưởng Khoa

 

2

  Nguyễn Trọng Bình

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

3

  Đào Duy Tùng

  Thạc sĩ, NCS

  Giảng viên

 

4

  Nguyễn Thị Kim Trinh

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

5

  Trần Thị Hằng Nga

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

6

  Dương Thị Mỹ Thẩm

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

7

  Lê Hoàng Trung

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

8

  Nguyễn Thị Nguyên

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

9

  Trần Văn Thạch

 Thạc sĩ

  Giảng viên

 

10

  Đinh Thị Tân

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

11

  Đinh Thị Thì Dung

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

12

  Phạm Thị Ánh Nguyệt

  Cử nhân

  Quản lý Thư viện

 

13

  Nguyễn Thị Phượng

  Cử nhân

  Thư ký Khoa

 

 

II.  CHỨC NĂNG

        Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn được thành lập (tháng 1/2016) trên cơ sở Khoa Ngữ văn – Ngoại ngữ trước đây. Khoa có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật… nhằm đáp ứng và phục vụ cho sự phát triển của vùng ĐBSCL nói riêng và đất nước nói chung.

III.  NHIỆM VỤ

1. Đào tạo

- Trực tiếp đào tạo ba chuyên ngành gồm: Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ văn) Công tác xã hộiĐông phương học.

- Phối hợp với Phòng sau Đại học đào tạo chuyên Văn học Việt Nam trình độ Thạc sĩ.

2. Quản lý:

- Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng trong trường triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của BGH;

- Thừa lệnh BGH trong công tác về quản lý chuyên môn, nhân sự trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khoa;

- Từ tháng 4/2017, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn được BGH phân công quản lý toàn bộ hoạt động của Thư viện trường ĐHCL.

IV.  CÁC BẬC ĐÀO TẠO

Stt

Tên ngành

Hệ đào tạo

Năm đào tạo

Bậc đào tạo

1

  Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam  (Ngữ văn)

Chính quy

4

  Đại học và Cao đẳng

2

  Công tác xã hội

Chính quy

4

  Đại học

3

  Đông Phương học

  (Chuyên ngành Đông Nam Á học)

Chính quy

4

 Đại học

 

V.   NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ văn)

1.1. Giới thiệu chung

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là ngành học thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn; giúp người học có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu về các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa...

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam phù hợp với những đối tượng:

- Có đam mê và thiên hướng tìm hiểu lĩnh vực Khoa học xã hộivà Nhân văn nói chung.

- Đam mê tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học, Văn hóa Việt Nam.

- Yêu thích các hoạt động liên quan đến sáng tác, biểu diễn văn hóa nghệ thuật...

- Có năng khiếu về sáng tác, báo chí truyền thông…

1.2Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam ra trường có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nghiên cứu các chuyên ngành ngôn ngữ học, văn học nghệ thuật...

- Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí – truyền thông, du lịch...

- Các Hội văn hóa văn nghệ, nhân viên văn phòng ở các công ty, doanh nghiệp Các liên doanh, công ty và doanh nghiệp tư nhân;

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ Trung học đến Cao đẳng, Đại học...

- Các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh – quốc phòng; các cơ quan đại diện của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

- Có cơ hội học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ với các chuyên ngành: Văn hóa học, Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt...

2. Ngành Công tác xã hội

2.1. Giới thiệu chung

Công tác xã hội là nghề chuyên tham vấn, hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống đặc biệt là những người bị yếu thế trong xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già ...).

Sứ mạng của ngành CTXH là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và sự bất bình đẳng. Vì đối tượng được chăm sóc, phục vụ đều là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, là những người cần chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, che chở… nên ngoài kiến thức chuyên môn, nhân viên CTXH cần phải được đào tạo nhiều về kỹ năng mềm.

Tóm lại, Công tác xã hội là một ngành chuyên giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Ngành Công tác xã hội phù hợp với nhữngvới những đối tượng:

- Những người luôn đề tinh thần nhân ái; sẵn sàng giúp đỡ người khác với tinh thần thiện nguyện.

- Những người năng động, có xu hướng thích quan tâm, tìm hiểu các lĩnh vực đời sống xã hội:con người, môi trường, tư vấn tình cảm, hỗ trợ chăm sóc cho những đối tượng có hoàn cảnh bất hạnh không may trong cuộc sống….

2.2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi học ngành Công tác xã hội

Sinh viên ngành Công tác xã hội ra trường có thể làm việc tại:

- Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Làm việc tại các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, các cơ quan đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

- Làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.

- Làm điều phối viên cho chương trình, dự án, giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà ở, các dịch vụ xã hội. Hoặc có thể tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội...

3. Ngành Đông phương học (chuyên ngành Đông Nám Á học)

3.1. Giới thiệu chung

Đông phương học là ngành tìm hiểu lịch sử, địa lý, kinh tế,du lịch, chính trị-ngoại giao, ngôn ngữ, văn hóa của các nước phương Đông nền văn minh lâu đời của nhân loại.

Tóm lại, Đông phương học là chú trọng việc đào tạo các kỹ năng cứng (vận dụng kiến thức chuyên môn để nhận định, đánh giá tình hình các quốc gia Đông Nam Á) và rèn luyện kỹ năng mềm để giúp các em thích nghi và giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Ngành Đông phương học phù hợp với những đối tượng:

- Chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, quan hệ quốc tế của các quốc gia phương Đông, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

- Biết tiếng Trung thành thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong quan hệ quốc tế, giao tiếp xã hội và công tác chuyên môn.

3.2. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Đông phương họcra trường có thể làm việc tại:

- Công tác nghiên cứu, hướng dẫn du lịch, giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện và Trung trâm khoa học hoặc Thư ký.

- Chuyên viên cho công ty du lịch công ty liên doanh, tổ chức văn hóa, truyền thông cơ quan ngoại giao, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

VI. TỔ BỘ MÔN

1. Bộ môn Ngữ văn

Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong các vấn đề xây dựng đội ngũ, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên; tổ chức hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên…

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Đào Duy Tùng

Thạc sĩ

Phụ trách Bộ môn

2

  Trần Thị Hằng Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

3

  Dương Thị Mỹ Thẩm

Thạc sĩ

Giảng viên

 

  Trần Văn Thạch

Thạc sĩ

Giảng viên

 

2. Bộ môn Công tác xã hội

Nhiệm vụ:Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo ngành Công tác xã hội. Tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong các vấn đề xây dựng đội ngũ, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên; tổ chức hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Đinh Thị Tân

Thạc sĩ

Phụ trách Bộ môn

2

  Lê Hoàng Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

3

  Nguyễn Thị Kim Trinh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3. Bộ môn Đông Phương học

Nhiệm vụ:Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo ngành Đông phương học. Tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong các vấn đề xây dựng đội ngũ, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên; tổ chức hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên…

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Đinh Thị Thì Dung

Thạc sĩ

Phụ trách Bộ môn

2

  Đào Duy Tùng

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

4. Trung tâm Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Cửu Long

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Nguyễn Hoa Bằng

Tiến sĩ

Giám đốc

2

  Trần Văn Thạch

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

3

  Nguyễn Thị Phượng

Cử nhân Kế toán

4

  Tất cả Giảng viên 

  khoa KHXH&NV

Thạc sĩ

Thành viên

5. Thư viện

Nhiệm vụ:

- Quản lý tài sản của Thư viện;

- Tham mưu cho lãnh đạo Khoa nhằm đề xuất cho BGH trong việc mua sắm trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo phục vụ công tác học tập nghiên cứu của toàn bộ CB- GV trong trường.

- Phối hợp liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách cổ vũ phong trào đọc sách.

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Nguyễn Trọng Bình

Thạc sĩ Phó Giám đốc

2

  Phạm Thị Ánh Nguyệt

Cử nhân

Tổ Trưởng Thư viện

3

  Nguyễn Thị Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6. Văn phòng khoa

Nhiệm vụ:

Thư ký khoa là nhân viên văn phòng khoa có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp trưởng khoa quản lý và điều hành các hoạt động của đơn vị. Thư kí khoa có 3 nhóm nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên văn phòng khoa

2. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ lý giáo vụ

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

Nhân sự:

Stt

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

  Nguyễn Thị Phượng

Cử nhân

Chuyên viên

VII. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

- Hàng năm Khoa đều tổ chức cho sinh viên năm thứ 3 ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam và Đông Phương học đi thực tế ngoài trường.

- Tổ chức các buổi thực tập, tham quan thực tế cho sinh viên ngành Công tác xã hội tại các Trung Tâm công tác xã hội, bệnh viện, trường học…

- Ngoài ra, Khoa còn có CLB Văn học do các em sinh viên tự tổ chức và quản lý với mục đích tạo thêm sân chơi lành mạnh cho các sinh viên sau những giờ học căng thẳng. Thời gian qua, dưới sự cố vấn của các giảng viên trong Khoa, CLB Văn học đã tổ chức thành công rất nhiều cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật cũng như các chuyến đi thực tế sáng tác; giao lưu với các văn nghệ sĩ ở Hội văn học nghệ thuật các tỉnh ĐBSCL...

 

Sinh viên ngành Ngữ văn của Khoa đi thực tế tại Đà Lạt

Các thành viên CLB Văn học trong lần giao lưu với các văn nghệ sĩ ở Hội văn học nghệ thuật Mỹ Tho - Tiền Giang

VIII. MỘT VÀI GƯƠNG MẶT CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT

Anh Ngô Hải Sơn đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ - nguyên là sinh viên ngành Ngữ văn, khóa 4, Khoa KHXH&NV, Đại học Cửu Long.

Anh Trần Hoài Thương, Phóng viên Báo Tuổi Trẻ Online – nguyên là sinh viên ngành Ngữ văn khóa 10, Khoa KHXH&NV, Đại học Cửu Long.

 

Chị Mai Thị Cẩm Tú, Phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long - nguyên là sinh viên ngành Ngữ văn, khóa 11, Khoa KHXH&NV, Đại học Cửu Long.

 

Anh Trần Thương Nhiều đang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - nguyên là sinh viên ngành Ngữ văn Khóa 11,

Khoa KHXH&NV, Đại học Cửu Long.

IX.  ĐỊA CHỈ TRANG WEB RIÊNG CỦA ĐƠN VỊ

 

Nguồn: Khoa KHXH & NV

Tin liên quan

  Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Xem tiếp 

Back to Top