Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 01/5/2017 đến 06/5/2017

Ngày đăng: 01-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 01/5/2017

NGHỈ LỄ

Thứ ba, ngày 02/5/2017

NGHỈ LỄ

Thứ tư, ngày 03/5/2017

15h00

Họp CB-GV đang NCS của Trường.

HT2

Ban Giám hiệu;

Cô Linh (P.TC-HCQT);

Cô Mỹ (P.KHTC);

Trưởng Khoa, Phòng có NCS;

CB-GV đang NCS.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 04/5/2017

7h30

Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp khoa giai đoạn 2016-2017 của Khoa KT – TC – NH.

HT3

Theo QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu và toàn thể giảng viên Khoa KT – TC - NH

Thầy Đinh Ngọc Thanh

9h00

Họp Hội đồng tự đánh giá

(theo QĐ số: 201/QĐ-DCL)

HT1

Theo QĐ Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và Ban thư ký.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp thường trực Hội đồng Quản trị.

Phòng

họp BGH

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH.

Thầy Lê Đức Hiện

15h30

Họp bàn xác định mức thu học phí khóa mới năm học 2017 - 2018.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: Đào tạo, KHTC, TC-HCQT, TS-TVHN,  KT & ĐBCL;

Trưởng khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 05/5/2017

8h00

Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp khoa giai đoạn 2016-2017 của Khoa Cơ Bản.

HT3

Theo QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu và toàn thể CB-GV Khoa Cơ Bản

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Họp Ban coi thi Học kỳ 2.

A

Ban coi thi và Thanh tra.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ bảy, ngày 06/5/2017

6h30

Hội đồng thi chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản.

Phòng

máy

tính

Theo danh sách.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2B và KTXDCTDD & CN khóa 1.

HT M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top