Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017

Ngày đăng: 08-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 08/5/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

  Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên   có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 09/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 10/5/2017

9h00

Họp nghiệm thu chương trình khung ngành Kế toán (liên thông từ trung cấp lên đại học).

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: Đào tạo, KT & ĐBCL;

Hội đồng Khoa học Khoa LT & LKĐT (có thông báo riêng).

 

Thầy Lương Minh Cừ

 

10h00

Họp bàn xác định mức thu học phí khóa mới năm học 2017 - 2018.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: Đào tạo, KHTC, TC-HCQT, TS-TVHN,  KT & ĐBCL;

Trưởng khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 11/5/2017

9h00

Làm việc với công ty Nông trang Island.

HT2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: khoa KHNN; 

Cô Mỹ (P.KHTC);

Cô Linh (P.TCHCQT).

Thầy Lê Đức Hiện

10h30

Họp xét đề cương luận văn thạc sĩ ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng khóa 2B, Quản trị kinh doanh khóa 3B, Tài chính ngân hàng khóa 1.

HT4

Ban Giám hiệu;

Trưởng khoa: QTKD, KT-CN;

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm quản lý thông tin mạng.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 12/5/2017

8h00

Họp nhóm công tác chuyên trách (nhóm 2 và 4) theo quyết định số: 201/QĐ-DCL.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Các thành viên nhóm chuyên trách 2, 4.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ.

HT4

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Tin học ứng dụng.

HT4

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

HT4

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với phòng QLKH - SĐH & HTQT.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng QLKH – SĐH & HTQT;

Toàn thể CB phòng QLKH – SĐH & HTQT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 13/5/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 14/5/2017

9h00

Lễ khai giảng ngành kế toán.

(liên thông từ trung cấp lên đại học)

HT1

Theo thư mời.

 

Thầy Nguyễn Cao Đạt

 

 

 

       Chú ý: Các Nhóm chuyên trách có trách nhiệm hoàn thành cập nhật thông tin và hoàn chỉnh nội dung báo cáo Tự đánh giá gửi về Ban Thư ký, thời gian đến hết ngày 20/5/2017.

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 

  Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 

  Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 

  Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018 

  Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018 

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

Xem tiếp 

Back to Top