Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 15/5/2017 đến 20/5/2017

Ngày đăng: 15-05-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 15/5/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

14h00

Tiếp c.ty TNHH Kyowakiden Việt Nam.

Phòng

họp

BGH

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT.

Thầy Trần Minh Nhựt

Thứ ba, ngày 16/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 17/5/2017

8h00

Họp bàn về Đề án tự chủ thi và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Thầy Trung (TTQLTTM), Cô Tú (K.KT-TC-NH).

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp nhóm công tác chuyên trách (nhóm 2 và 4) theo quyết định số: 201/QĐ-DCL.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Các thành viên nhóm chuyên trách 2, 4.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 18/5/2017

9h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Liên thông & Liên kết đào tạo.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: KHTC, TC-HCQT;

Trưởng/Phó: Khoa LT & LKĐT;

Toàn thể CB-GV khoa LT & LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Tin học ứng dụng.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 19/5/2017

9h00

 Tiếp GS. Detlef Briesen - Giảng viên Đại học Tổng hợp Gisen (Đức), Cố vấn quỹ DAAD (Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức).

HTM

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Toàn thể CB-GV (không có giờ dạy, không coi thi);

Toàn thể SV khoa Ngoại ngữ, sinh viên các khoa khác (không có giờ học, không đi thi).

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 20/5/2017

 

 

 

 

 

 

           

Ghi chú:

1.    Từ 7h00 đến 11h00 ngày 20/5/2017, Tất cả các nhóm chuyên trách nộp báo cáo Tự đánh giá và minh chứng hoàn chỉnh cho Ban thư ký.

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017 

  Từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017 

  Từ ngày 04/12/2017 đến 09/12/2017 

  Từ ngày 27/11/2017 đến 02/12/2017 

  Từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017 

  Từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017 

  Từ ngày 06/11/2017 đến 11/11/2017 

  Từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017 

  Từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017 

  Từ ngày 16/10/2017 đến 21/10/2017 

Xem tiếp 

Back to Top