Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 22/5/2017 đến 27/5/2017

Ngày đăng: 20-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 22/5/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 23/5/2017

9h00

Đón tiếp các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc đến thăm và làm việc với trường Đại học Cửu Long.

HT2

 

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng TC-HCQT,

Phòng KHTC.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 24/5/2017

8h00

Họp bàn về Đề án tự chủ thi và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Toại;

Thầy Trung (TTQLTTM);

Cô Tú (K.KT-TC-NH).

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Bàn về việc chuyển điểm cho sinh viên hệ vừa làm vừa học

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCL,

Khoa LT & LKĐT.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 25/5/2017

9h30

Đón tiếp và làm việc với Đại diện Thành đoàn TP.HCM.

-  Thành đoàn TP.HCM phổ biến về Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka 2017.

-  Thành đoàn TP.HCM giới thiệu một số chương trình, cuộc thi liên quan đến hoạt động NCKH của sinh viên.

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/ Phó các đơn vị;

Đoàn Thanh niên;

Hội Sinh viên.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Họp chuẩn bị công tác thẩm định năm 2017.

HT2

Ban Giám hiệu;

Theo danh sách Ban đón tiếp

(số:159/KH-DCL).

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp bàn xác định mức thu học phí khóa học mới năm học 2017-2018

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: Đào tạo, KHTC, TC-HCQT, KT & ĐBCL;

Trưởng khoa LT & LKĐT

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Liên thông & Liên kết đào tạo.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: KHTC, TC-HCQT;

Trưởng/Phó:Khoa LT & LKĐT;

Toàn thể CB-GV khoa LT & LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 26/5/2017

7h00

 Họp hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD&CN khóa 2B.

D102

Theo thư mời Hội đồng và các học viên cao học.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Họp nghiệm thu chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh.

Phòng

họp

BGH

Theo quyết định.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp bàn biện pháp thu hồi nợ phải thu: căn tin Trường, Nhà xe Trường.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Thầy Tân (P. TTPC);

Cô Mỹ (P.KHTC);

Cô Linh (P.TCHCQT);

Thầy Nhựt (P.TCHCQT)

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 27/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch đi trao học bổng tại các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

1.   Ngày 22/5/2017: Trường THPT Phú Quới –Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Văn Thanh.

2.   Ngày 25/5/2017: Trường THPT Trưng Vương – Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Thanh Dũng

và Thầy Nguyễn Văn Thanh.

3.   Ngày 26/5/2017: Trường THPT Phạm Hùng – Trưởng đoàn: Thầy Lê Đức Hiện

và Thầy Lương Minh Cừ.

4.   Ngày 26/5/2017: Trường THPT Nguyễn Thông – Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Cao Đạt.

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top