Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 29/5/2017 đến 03/6/2017

Ngày đăng: 29-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 3/6/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 29/5/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

7h30

Đón tiếp và làm việc với Tổ thẩm định và xác nhận điều kiện ĐBCLGD ĐH năm 2017.

Khu

HT

Ban Giám hiệu;

Cô Mai, Thầy Diễn, Thầy Toại, Cô Quyên, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Nhựt, Thầy Bằng, Thầy Thủ, Thầy Dương, Cô Tú.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Bàn về việc chuyển điểm cho sinh viên hệ vừa làm vừa học.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCL,

Khoa LT & LKĐT.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ ba, ngày 30/5/2017

8h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Liên thông & Liên kết đào tạo.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa LT & LKĐT, Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC;

Toàn thể CB-GV khoa LT & LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Khoa học sức khỏe.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK, Phòng KHTC, Phòng TC-HCQT;

Toàn thể CB khoa KHSK.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Tin học ứng dụng.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC;

Toàn thể nhân sự Trung tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 31/5/2017

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 01/6/2017

8h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV gđ 2015-2016 .

(CNĐT: ThS. Cao Thị Trúc Linh)

HT4

Theo thư mời.

Thầy Đinh Ngọc Thanh

9h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV gđ 2016-2017.

(CNĐT: ThS. Trần Thị Thúy)

HT4

Theo thư mời.

Thầy Đinh Ngọc Thanh

13h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho sinh viên gđ 2016-2017.

(CNĐT: Nguyễn Hữu Kiệt)

HT4

Theo thư mời.

Thầy Cao Văn Thi

15h00

Họp nhóm Đề án thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Thầy Trung (TTQLTTM), Thầy Tiển (TTQLTTM), Cô Tú (K.KT-TC-NH).

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ sáu, ngày 02/6/2017

8h00

Họp giao ban tháng 6 năm 2017 và công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự các đơn vị trực thuộc Trường.

HT1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn thuộc Khoa.

Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Phó chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư Đoàn trường, Phó bí thư Đoàn trường;

Các CB-GV theo quyết định bổ nhiệm.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp bàn về công tác quản lý phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

HT2

Ban Giám Hiệu;

Trưởng/Phó: phòng Đào tạo, Phòng TC- HCQT;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK, Khoa KHNN; Khoa LT & LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Họp bàn về biện pháp thu hồi nợ phải thu: căn tin, nhà xe Trường.

HT2

Ban Giám hiệu;

Thầy Tân (P. TTPC);

Cô Mỹ (P.KHTC);

Cô Linh (P.TCHCQT);

Thầy Nhựt (P.TCHCQT).

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 03/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

Xem tiếp 

Back to Top