Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 5/6/2017 đến 10/6/2017

Ngày đăng: 05-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 5/6/2017 đến ngày 10/6/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 05/6/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 06/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 07/6/2017

14h00

Đón tiếp và làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long.

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/phó: phòng QLCTSV, phòng KHTC, phòng TC-HCQT.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 08/6/2017

8h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 2.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 2.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h00

Họp chuẩn bị  Lễ Khai giảng khóa 01 hệ vừa làm vừa học cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh.

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, phòng KHTC, Khoa LT & LKĐT;

Trưởng phòng: Đào tạo, QLCTSV;

Trung tâm QLTTM;

Cô Trúc Mai (khoa KT-TC-NH).

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 1.

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 1.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 4.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 4.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

10h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 3.

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 3.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 5.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 5.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Họp kiểm tra xưởng cơ khí khoa KT-CN.

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN, KHTC;

Thầy Nhựt (P.TC-HCQT);

Thầy Trung (xưởng cơ khí),

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Nhóm chuyên trách nhóm 6.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Ban thư ký;

Tất cả thành viên nhóm 6.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 09/6/2017

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CV-GV gđ 2016-2017.

(CNĐT: TS. Nguyễn Kim Quyên)

HT4

Theo thư mời

Thầy Bùi Hữu Thuận

Thứ bảy, ngày 10/6/2017

8h00

Lễ Khai giảng khóa 01 hệ vừa làm vừa học  cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh.

HTM

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

           

            Ghi chú:Lịch phát học bổng tại trường THPT:

-       Ngày 11/6/2017: tại Trường THPT Thiên Hộ Dương.Trưởng đoàn: Thầy Lương Minh Cừ                                                                                                            

                                                                                                                                   

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

  Từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018 

  Từ ngày 28/5/2018 đến 2/6/2018 

  Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 

  Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 

  Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 

  Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018 

  Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018 

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

Xem tiếp 

Back to Top