Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 12/6/2017 đến 17/6/2017

Ngày đăng: 12-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 12/6/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

 Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng    viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 13/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 14/6/2017

9h00

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng gặp gỡ tất cả các nhóm chuyên trách.

HT1

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên các nhóm chuyên trách.

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

9h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 1.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 1

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

13h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 2.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 2

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

15h00

Họp bàn về công tác quản lý phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám Hiệu;

Trưởng phòng: Đào tạo, TC- HCQT, KHTC;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK, Khoa KHNN; Khoa LT & LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 15/6/2017

7h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 3.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 3

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

9h00

Hội nghị triển khai Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ XIX năm 2017.

HT M

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/ Phó: các đơn vị trực thuộc Trường.

Cán bộ phụ trách NCKH và  tất cả giảng viên của các Khoa;

Sinh viên các Khoa (mỗi Khoa cử đại diện 50 sinh viên);

 

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

13h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 4.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 4

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

14h00

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

HT4

Thầy Thủ, Thầy Huy (khoa Cơ bản), Cô Tuyết, Thầy Trung (khoa LT & LKĐT)

Thầy Nguyễn Tiến Thủ

Thứ sáu, ngày 16/6/2017

7h30

Họp hội đồng khoa học Khoa  Cơ Bản.

Phòng

họp

BGH

Thành viên hội HĐKH Khoa.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

7h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 5.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 5

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

13h30

Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng làm việc với nhóm 6.

HT3

Tất cả thành viên nhóm 6

Cô Lê Thị Lộc Mai

và Thầy Dương Mộng Hà

13h30

Tham dự buổi giới thiệu giải pháp quản lý Trường Đại học.

(công ty TNHH Tiến bộ Sài Gòn)

HT1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng KT & ĐBCL, Phòng TC-HCQT, Phòng TS-TVHN, Phòng QLKH-SĐH & HTQT, Phòng QLCTSV, Phòng KHTC, Khoa KT-CN, Khoa Cơ bản;

Trung tâm mạng, Ban QLKTX.

Thầy Trần Minh Nhựt

Thứ bảy, ngày 17/6/2017

 

 

 

 

 

            

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

  Từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018 

  Từ ngày 28/5/2018 đến 2/6/2018 

  Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 

  Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 

  Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 

  Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018 

  Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018 

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

Xem tiếp 

Back to Top