Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 19/6/2017 đến 24/6/2017

Ngày đăng: 19-06-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 19/6/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 20/6/2017

14h00

Họp ban biên soạn xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường.

Phòng

họp

BGH

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Toại, Thầy Thủ, Cô Mai, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Thầy Xê, Thầy Kiệp.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Họp tổ Đề án thi và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Toại;

Thầy Tiển (TTQLTTM);

Thầy Trung (TTQLTTM);

Cô Tú (K.KT-TC-NH).

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 21/6/2017

18h30

Giao lưu thơ nhạc và chia sẻ nghề viết giữa hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh với sinh viên Trường Đại học Cửu Long.

HTM

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa KHXH&NV;

Giảng viên, cán bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường quan tâm đến thơ nhạc;

Sinh viên khóa 17 và sinh viên Lào.

Thầy Lương Minh Cừ

 

Thứ năm, ngày 22/6/2017

9h00

Ban thư ký báo cáo tổng hợp tình hình làm việc với  Chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng.

HT1

Ban Giám hiệu;

Ban Thư ký và Tất cả thành viên các nhóm chuyên trách

Thầy Lương Minh Cừ

9h45

Kiểm tra tiến độ công việc phục hồi minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo Tự đánh giá của các nhóm.

HT1

Tất cả các thành viên nhóm 1 và nhóm 3

Thầy Lương Minh Cừ

9h45

Kiểm tra tiến độ công việc phục hồi minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo Tự đánh giá của các nhóm.

HT3

Tất cả các thành viên nhóm 2 và nhóm 4

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h45

Kiểm tra tiến độ công việc phục hồi minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo Tự đánh giá của các nhóm.

HT2

Tất cả các thành viên nhóm 5 và nhóm 6

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

10h30

Họp xét đề cương luận văn thạc sĩ ngành xây dựng khóa 2B

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng khoa KT-CN

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

 Họp thảo luận nội dung ký kết hợp tác xây dựng vườn ươm và trồng dừa với công ty Nông Trang Island

HT2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Thầy Thuận, Thầy Phan, Cô Mỹ, Cô Linh.

Thầy Lê Đức Hiện

15h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV (CNĐT: KS. Phan Thanh Tùng)

HT4

Theo thư mời

Thầy Bùi Hữu Thuận

Thứ sáu, ngày 23/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 24/6/2017

 

 

 

 

 

            

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

Xem tiếp 

Back to Top