Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 03/7/2017 đến 08/7/2017

Ngày đăng: 03-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 03/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 04/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 05/7/2017

9h00

Họp bàn tổng vệ sinh hè 2017.

Phòng

4.05

Thầy Cừ;

Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Thầy Vũ (P.QLTCSV);

NV-CB bộ phận thiết bị phòng TC-HCQT.

Thầy Lương Minh Cừ

8h00

Họp bàn chuẩn lại chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng phòng Đào tạo;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp Ban Đề án Công nghệ thông tin.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Trưởng phòng Đào tạo;

Thầy Trung (TTQLTTM);

Thầy Tiển (TTQLTTM);

Cô Tú (K.KT-TC-NH).

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2017

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Ban Chỉ đạo tuyển sinh.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 06/7/2017

8h30

Họp ban biên soạn xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường.

Phòng

họp

BGH

 

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Toại, Thầy Thủ, Cô Mai, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Thầy Xê, Thầy Kiệp.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h30

Họp Thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng

họp

BGH

Thường trực HĐQT.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng QLCTSV

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: KHTC, TC-HCQT;

Trưởng/Phó: Phòng QLCTSV;

Toàn thể cán bộ phòng QLCTSV.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Ngoại ngữ.

Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: KHTC, TC-HCQT;

Trưởng/Phó: Khoa Ngoại ngữ.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 07/7/2017

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học chính qui K18 năm 2017

HT2

Toàn thể các thành viên HĐTS Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Đại học chính qui K18 năm 2017

HT2

Toàn thể các thành viên Ban thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Thầy Lương  Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 08/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 

  Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 

  Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 

  Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018 

  Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018 

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

Xem tiếp 

Back to Top