Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 10/7/2017 đến 15/7/2017

Date post: 10-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 10/7/2017

         

Thứ ba, ngày 11/7/2017

10h00

Tiếp C.ty TNHH Kyowakiden Việt Nam

HT3

Trưởng/phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC

 Thầy Trần Minh Nhật

Thứ tư, ngày 12/7/2017

8h00

Họp sơ kết năm học.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám Hiệu;

Trưởng/Phó:  Phòng Đào tạo, Phòng TS-TVHN, Phòng KT&ĐBCL, Phòng  QLCTSV.

Thầy  Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 13/7/2017

7h030

Triển khai các đề tài NCKH cấp Khoa giai đoạn 2017-2018 của Khoa KT-TC-NH.

HT3

Thầy Đạt;

Toàn thể Cán bộ-Giảng viên khoa KT-TC-NH

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h30

Nghiệm thu chương trình Giáo dục Thể chất

HT3

Thầy Đạt;

Hội đồng khoa học Khoa CB; Toàn thể Cán bộ-Giảng viên khoa Cơ bản

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ sáu, ngày 14/7/2017

8h00

Họp giao ban công tác tháng 7 và tháng 8 năm 2017

HT2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám Hiệu’

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung Tâm, Bộ môn thuộc Khoa;

Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Phó chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư Đoàn trường, Phó bí thư Đoàn trường.

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Ban Giám Hiệu làm việc với Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ.

HT3

Ban Giám Hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN;Trưởng bộ môn thuộc Khoa KT-CN

Thầy Lương  Minh Cừ

14h00

Ban giám hiệu làm việc Phòng Thanh tra Đào tạo

 

Ban Giám Hiệu;

Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Toàn thể cán bộ phòng Thanh tra Đào tạo.

Thầy Lương  Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 15/7/2017

9h00

Họp Hội đồng Quản trị

HT2

Thành viên Hội đồng Quản trị;

Ban Kiểm tra tài chính.

Thầy Lê Đức Hiện

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC_QT

Back to Top