Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 17/7/2017 đến 22/7/2017

Ngày đăng: 17-07-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 17/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 18/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 19/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 20/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 21/7/2017

8h00

Tiếp công ty Chí Tân về việc “Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00 Đón tiếp Đoàn cấp cao khu tự trị La Trinidad, Khu tự trị Atok, Đoàn đại biểu BSU, Philippines sang thăm và làm việc với Trường Đại học Cửu Long. HT2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH &  HTQT, Phòng KHTC, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Sức khỏe, Khoa Khoa học Nông nghiệp
Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top