Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 17/7/2017 đến 22/7/2017

Ngày đăng: 17-07-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 17/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 18/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 19/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 20/7/2017

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 21/7/2017

8h00

Tiếp công ty Chí Tân về việc “Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00 Đón tiếp Đoàn cấp cao khu tự trị La Trinidad, Khu tự trị Atok, Đoàn đại biểu BSU, Philippines sang thăm và làm việc với Trường Đại học Cửu Long. HT2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH &  HTQT, Phòng KHTC, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Sức khỏe, Khoa Khoa học Nông nghiệp
Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TC-HCQT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

  Từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018 

  Từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018 

  Từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017 

  Từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017 

  Từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017 

  Từ ngày 04/12/2017 đến 09/12/2017 

  Từ ngày 27/11/2017 đến 02/12/2017 

  Từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017 

  Từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017 

Xem tiếp 

Back to Top