Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 07/8/2017 đến 12/8/2017

Ngày đăng: 07-08-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày   07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 07/8/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 08/8/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 09/8/2017

8h30

đến

9h30

Báo cáo tình hình hoạt động của Trường trong tình hình mới, chiến lược phát triển Trường Đại học Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

HT M

Ban Giám hiệu;

Sinh viên Khoa KHNN

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h30

đến

15h30

Ban Giám hiệu;

Sinh viên Khoa QTKD

Thứ năm, ngày 10/8/2017

8h30

đến

9h30

Báo cáo tình hình hoạt động của trường trong tình hình mới, chiến lược phát triển Trường Đại học Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030

HT M

Ban Giám hiệu;

Sinh viên Khoa KT-TC-NH, Khoa NN, khoa KHSK.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Thư viện Trường

HT3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Khoa KHXH & NV, Trung tâm QLTTM,

Cán bộ Thư viện Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Họp thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng

họp BGH

Thường trực HĐQT

Thầy Lê Đức Hiện

14h00 Đón tiếp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long đến thăm và làm việc tại Trường HT2 Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó: Khoa KT-CN, Phòng TC-HCQT; Cán bộ Trung tâm Quản lý Thông tin mạng. Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h30

đến

15h30

Báo cáo tình hình hoạt động của trường trong tình hình mới, chiến lược phát triển Trường Đại học Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030

HT M

Ban Giám hiệu;

Sinh viên Khoa KT-CN, KHXH&NV

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 11/8/2017

7h00

Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ ngành QTKD và  KTXDCT DD&CN.

HT2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bình (KTCN), Thầy Tân, Cô Mai, Cô Diễm, Thầy Mã Đức, Cô Quyên (QLKH - SĐH & HTQT).

Thầy Lương Minh Cừ

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành  KTXDCT DD&CN.

Dãy

E

Theo Quyết định

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành QTKD.

E103

Theo Quyết định

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp bàn về công tác chuẩn bị lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 14 và cao đẳng khóa 15.

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó Phòng: ĐT, QTCTSV, TC-HCQT, KHTC, KT & ĐBCL;

Trưởng Khoa: KT-TC-NH, QTKD, KHNN, KHSK, KT-CN, LT &LKĐT, KHXH &NV, NN.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 12/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC_QT

Tin liên quan

  Từ ngày 13/8/2018 đến 18/8/2018 

  Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018 

  Từ ngày 30/7/2018 đến 04/8/2018 

  Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018 

  Từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018 

  Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018 

  Từ ngày 02/7/2018 đến 07/7/2018 

  Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018 

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

Xem tiếp 

Back to Top