Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 21/8/2017 đến 26/8/2017

Ngày đăng: 21-08-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 21/8/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 22/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 23/8/2017

8 h

Xét điều kiện thí sinh trúng tuyển đại học (VLVH)

Phòng họp BGH

Theo QĐ Hội đồng tuyển sinh

Thầy Lương Minh Cừ

7h30

Họp các nhóm báo cáo tự đánh giá

 

HT1

Ban Giám hiệu;

Trưởng phó nhóm chuyên trách, tất cả ủy viên của nhóm và thư ký, tất cả thành viên Ban Thư ký.

 

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h30

Họp nhóm 1 báo cáo tự đánh giá

HT1

Các thành viên nhóm 1

8h30

Họp nhóm 2 và nhóm 4 báo cáo tự đánh giá

HT2

Các thành viên nhóm 2 và nhóm 4

8h30

Họp nhóm 3 báo cáo tự đánh giá

HT3

Các thành viên nhóm 3

8h30

Họp nhóm 5 báo cáo tự đánh giá

HT4

Các thành viên nhóm 5

8h30

Họp nhóm 6 báo cáo tự đánh giá

HT5

Các thành viên nhóm 6

13h30

 

Hội nghị triển khai nghị quyết TW 4-5  khóa XII .

 Ban Giám hiệu trình bày kế hoạch phát triển trường.

HTM

 

Toàn thể CB, NV, GV (do tính  chất quan trọng của Hội nghị yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt đúng giờ)

 

 

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 24/8/2017

9 h

Họp thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng họp BGH

 

Thầy Lê Đức Hiện

14h30

Lễ tốt ngiệp & trao bằng thạc sĩ ngành

+ QTKD khóa 2A,2B,3A

+ KTXDCTDD&CN khóa 1A

HT1

Ban Giám hiệu

Trưởng/ Phó các  Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 25/8/2017

7h30

 

Lễ trao bằng tốt nghiệp SV ĐH K14,CĐ K15,LT Chính qui từ CĐ lên ĐH K9.

 

HTM

Hội đồng Quản trị; Ban Giám hiệu; Cố vấn cấp cao;

Lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm, CBGV phụ trách quản lí SV.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30-15h30

Làm việc với Học viện Công nghệ NelsonMarlborough- Newzealand.

 

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó các Phòng Đào tạo; Phòng TC- HCQT, PhòngQLKH-SĐH&HTQT, khoa QTKD, Khoa KTCN, Khoa KT-TCNH,Trung tâm đào tạo hợp tác Quốc tế

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 26/8/2017

7h30-9h

Làm việc với  đoàn Trường CĐ Cộng đồng TACOMA-Hoa Kỳ

 

HT2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó các phòng Đào tạo; Phòng TC-HCQT, PhòngQLKH-SĐH&HTQT , khoa QTKD, Khoa KTCN, Khoa KT-TCNH, Trung tâm đào tạo hợp tác Quốc tế

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

9 h

Hội thảo”Những điều cần biết về du học Hoa kỳ”

HTM

Khách mời (theo thư mời)

BGH, Trưởng/ phó phòng Khoa, CB GV, sinh viên

Ban tổ chức hội thảo (Theo kế hoạch 316/KH –DCL ngày 4/8/2017)

 

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 13/8/2018 đến 18/8/2018 

  Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018 

  Từ ngày 30/7/2018 đến 04/8/2018 

  Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018 

  Từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018 

  Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018 

  Từ ngày 02/7/2018 đến 07/7/2018 

  Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018 

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

Xem tiếp 

Back to Top