Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017

Ngày đăng: 11-09-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày  11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 11/9/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 12/9/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 13/9/2017

8h00

Chương trình tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên.

HT M

Phòng Tuyển sinh;

Sinh viên các khóa;

Bang Phùng Tố Dương và

Cty CP giáo dục ứng dụng

EPAC.

14h30

Đón tiếp công ty XD Takeuchi (Nhật Bản) sang thăm và làm việc tại Trường.

HT2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, QLKH-SĐH & HTQT, TC-HCQT, KHTC, Khoa KT-CN;

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long;

Ban Xây dựng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h00 Bàn công tác tổ chức Hội thảo với Trường Đại học Nam Cần Thơ

    Phòng

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: TC-HCQT, KHTC, QLKH-SĐH & HTQT.
Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Rà soát công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng Đại học Khóa 18 năm học 2017-2018.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, KHTC, ĐT, QLCTSV, Trung tâm QLTTM;

Bí thư Đoàn Trường;

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 14/9/2017

8h00

Bàn nội dung thi tuyển Giảng viên cơ hữu Khoa Khoa học Sức khỏe.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Của, Thầy Toại, Thầy Anh Dũng, Cô Hằng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính qui.

HT2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt,

Thầy Sen, Thầy Quế, Thầy Toại, Cô Tú.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

16h15

Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng Đại học Khóa 18 năm học 2017-2018.

HT M

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Chạy.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ sáu, ngày 15/9/2017

8h00

Lễ Khai giảng Đại học Khóa 18 năm học 2017-2018.

HT M

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Trưởng/phó: Phòng, Khoa và các bộ môn trực thuộc;

Tất cả Sinh viên Khóa 18;

Sinh viên tiêu biểu của các Khoa (10SV/Khoa).

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Hội đồng Tự đánh giá – Góp ý báo cáo Tự đánh giá.

HT1

Hội đồng Tự đánh giá (có thư mời);

Tất cả thành viên Ban Thư ký;

Tất cả thành viên các nhóm chuyên trách

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 16/9/2017

9h00

Lễ Khai giảng cao học đợt 1 năm 2017

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/phó: Phòng, Khoa và các bộ môn trực thuộc;

Các Khoa, Phòng, Trung tâm: cử 02 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Phòng TC-HCQT

Download Dữ liệu đính kèm

Tin liên quan

  Từ ngày 13/8/2018 đến 18/8/2018 

  Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018 

  Từ ngày 30/7/2018 đến 04/8/2018 

  Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018 

  Từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018 

  Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018 

  Từ ngày 02/7/2018 đến 07/7/2018 

  Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018 

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

Xem tiếp 

Back to Top