Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Ngày đăng: 11-09-2017

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định Số: 463/QD-DCL/TCBM của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long trên cơ sở sát nhập hai Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm tin học ứng dụng.

 

Tin liên quan

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

Xem tiếp 

Back to Top