Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 18/9/2017 đến 23/9/2017

Ngày đăng: 18-09-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày  18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 18/9/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 19/9/2017

7h30

Các nhóm chuyên trách nộp báo cáo hoàn chỉnh (bao gồm minh chứng) về cho Ban thư ký.

Phòng

Khảo

thí

Ban Thư ký.

Cô Lê Thị Lộc Mai

Thứ tư, ngày 20/9/2017

7h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm 1 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

13h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm 2 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông chính qui.

Phòng

4.05

Theo Quyết định

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 21/9/2017

7h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm  3 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp Ban xây dựng – sửa chữa – mua sắm thiết bị.

Phòng

họp

BGH

Theo Quyết định

Thầy Lê Đức Hiện

13h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm  4 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

13h30

Phỏng vấn ứng viên thi tuyển giảng viên khoa Khoa học sức khỏe.

HT3

Ban Giám hiệu

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.

HT2

Theo Quyết định

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 22/9/2017

7h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm 5 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

13h00

Ban Giám hiệu làm việc với Ban thư ký và chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng.

 

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Tất cả thành viên nhóm 6 và Ban thư ký;

TS. Dương Mộng Hà.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ bảy, ngày 23/9/2017

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD & CN.

Dãy

E

Theo thư mời

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Lễ khai giảng khóa 01 hệ vừa làm vừa học cử nhân điều dưỡng và xét nghiệm y học tại Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng.

Sóc

Trăng

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Thầy Thủ, Thầy Nhựt, Thầy Xê.

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

  Từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018 

  Từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018 

  Từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017 

  Từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017 

Xem tiếp 

Back to Top