Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 09/10/2017 đến 14/10/2017

Ngày đăng: 09-10-2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 09/10/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 10/10/2017

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 11/10/2017

8h00

Hướng dẫn xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

HT1

Thầy Thanh;

Tất cả thành viên Ban ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

9h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Phòng TC-HCQT.

Thầy Nguyễn Văn Chạy

10h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Phòng TS – TVHN.

Thầy Bang Phùng Tố Dương

13h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Khoa KHSK.

Thầy Lê Ngọc Của

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức.

HT2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Thành viên Tổ đề án.

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Trung tâm ĐTHTQT.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h30

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Phòng KT & ĐBCL.

Thầy Lê Thị Lộc Mai

Thứ năm, ngày 12/10/2017

8h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Khoa KHNN.

Thầy Bùi Hữu Thuận

9h00

Họp thường trực Hội đồng Quản trị.

Phòng

họp

BGH

Thường trực HĐQT

Thầy Lê Đức Hiện

10h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Phòng QLCTSV.

Thầy Lê Thanh Vũ

13h00

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

HT3

Phòng Đào tạo.

Thầy Đặng Văn Toại

14h00

Ký hợp tác đào tạo.

 

Mang Thít

Chủ tịch HĐQT;

Thầy Cừ, Thầy Đạt;

Thầy Thủ, Thầy Toại, Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Thầy Xê.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Tập huấn phương pháp xây dựng và áp dụng tài liệu.

HT1

Thầy Thanh;

Tất cả các thành viên Ban ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ sáu, ngày 13/10/2017

8h00

Họp tổ đề án mở ngành Tiến sĩ QTKD.

Phòng

họp

BGH

Thầy Đạt;

Thầy Phan, Thầy Toại, Thầy Phùng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h30

Họp về kỷ cương nề nếp.

HT M

Ban Giám hiệu;

Tất cả Cán bộ - Giảng viên.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ bảy, ngày 14/10/2017

7h30

Báo cáo tiến độ thực hiện luân văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD & CN khóa 3 A

E104

Giảng viên chấm tiến độ luận văn và học viên cao học.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 13/8/2018 đến 18/8/2018 

  Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018 

  Từ ngày 30/7/2018 đến 04/8/2018 

  Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018 

  Từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018 

  Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018 

  Từ ngày 02/7/2018 đến 07/7/2018 

  Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018 

  Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018 

  Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 

Xem tiếp 

Back to Top