Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Kết quả và các quyết định Kỳ thi Tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2017

Date post: 16-11-2017

Kết quả và các quyết định Kỳ thi Tuyển sinh Cao học đợt 2 - 2017

 

Kết quả thi:

- Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành Tài chính Ngân hàng

- Ngành Văn học Việt Nam

 

Quyết định điểm chuẩn

Thông báo Điểm chuẩn

Quyết định công nhận trúng tuyển

 

Nguồn: Phòng QLKH-SĐH&HTQT

Back to Top