Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Lịch thi kết thúc Học kỳ Cao học năm 2017-2018

Date post: 01-12-2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ CAO HỌC NĂM 2017-2018

(Đợt thi từ 16/12/2017 đến 30/12/2017)

 

1. Ngành: KTXD CTDD & CN - Khóa 3A

2. Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH - Khóa 4A, 4B

3. Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - Khóa 1A, 2A, 2B

4. Ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM - Khóa 1A

 

Nguồn: Phòng Khảo thí & ĐBCL

Back to Top