Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp

Ngày đăng: 09-09-2017

TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

 

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG

1.1. Chức năng:

       Trung tâm Tuyển sinh - tư vấn hướng nghiệp có chức năng tham mưu, theo dõi, tuyên truyền và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh hệ đại học và hệ liên thông.

1.2. Nhiệm vụ

       Xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm của Trường. Giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

       Xây dựng và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh, xét tuyển/ thi tuyển theo quy định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Tiếp nhận, phân loại hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; báo cáo số liệu với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

      Chuyển hồ sơ và dữ liệu thí sinh trúng tuyển cho các đơn vị có liên quan trong Nhà trường lưu, quản lý và sử dụng; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. NHIỆM VỤ TỪNG CÁ NHÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ công tác được phân công

1 Lý Đại Hồng Giám đốc  

2                    

Bang Phùng Tố Dương

Phó Giám đốc

-  Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm chính ở công tác tổ chức xét tuyển, thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Tham gia đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX và các sự kiện tuyển sinh.

- Tham gia đăng các thông tin về tuyển sinh lên chuyên trang tuyển sinh; nhập và xử lý dữ liệu tuyển sinh.

3                    

Mai Thành Tâm

Phó Giám đốc

-  Chịu trách nhiệm chính ở lĩnh vực tư vấn tuyển sinh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tư vấn tuyển sinh. Đề xuất và triển khai làm các vật phẩm tuyển sinh, chế độ chính sách trong tuyển sinh.

- Tham gia đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX và các sự kiện tuyển sinh.

- Biên soạn, đăng thông tin tuyển sinh - hướng nghiệp - kỹ năng - việc làm lên Website, Zalo, Facebook của Trường. Trực tư vấn tuyển sinh bằng nick Facebook 0944707787, trang Facebook; bằng số hotline/ zalo 0979.08 88 57;  số hotline 0270.2227888, 0944.707 787.

-  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

4                    

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên văn thư – lưu trữ & tư vấn tuyển sinh

-  Đầu mối tiếp nhận, quản lý hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông. Kết thúc mỗi kỳ tuyển sinh bàn giao cho Phòng Quản lý công tác sinh viên theo quy định của Trường.

-  Trực tư vấn tuyển sinh bằng nick Zalo 0944.707 787; số điện thoại bàn 02703.832 538. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ. Theo dõi, chấm công ngày làm việc của cán bộ quản lý và nhân viên trong Trung tâm.

- Tham gia đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX và các sự kiện tuyển sinh.

-  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách Trung tâm.

5                    

Lâm Hữu Tuấn

Chuyên viên quản trị dữ liệu tuyển sinh.

     -  Nhập và xử lý dữ liệu tuyển sinh.

- Quản trị website tuyển sinh của Trường.

- Đầu mối tiếp nhận thông tin và trực tư vấn tuyển sinh qua email.

- Tham gia đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX và các sự kiện tuyển sinh.

 

 

Nguồn: Phòng Tuyển sinh

Tin liên quan

  Trung tâm Tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp 

Xem tiếp 

Back to Top