Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017

Ngày đăng: 25-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 25/12/2017

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Cả ngày

Sinh viên, học viên được nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 16.

Thứ ba, ngày 26/12/2017

Cả ngày

Sinh viên, học viên được nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 16.

Thứ tư, ngày 27/12/2017

9h00

Họp thống nhất nhân sự và lập danh sách mời phỏng vấn theo phụ lục 2

(Phục vụ khảo sát chính thức 17/1//2018 đến 21/1/2018)

Phòng

họp

BGH

Cô Mai, Thầy Toại, Thầy Diễn, Thầy Vũ, Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Cô Tâm, Thầy Châu, Cô Phượng ( P.KT & ĐBCL).

Cô Lê Thị Lộc Mai

14h00

Họp Hội nghị Cán bộ-Giảng viên-Người lao động 2017 cấp Khoa KT-TC-NH.

Phòng

họp

BGH

Toàn thể CB-GV Khoa KT-TC-NH

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 28/12/2017

8h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV.

(CNĐT ThS. Đặng Thị Mỹ Tú)

HT4

Theo QĐ thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Cô Nguyễn Kim Quyên

9h00

Họp liên tịch Ban Giám hiệu – Đảng ủy – Công đoàn – Đoàn thanh niên.

HT2

Ban Giám hiệu;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn;

Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường;

Cô Linh; Thầy Hiếu

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV.

(CNĐT TS. Vương Bảo Thy)

HT4

Theo QĐ thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Cô Nguyễn Kim Quyên

15h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV.

(CNĐT TS. Vương Bảo Thy)

HT4

Theo QĐ thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Cô Nguyễn Kim Quyên

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học tại Kiên Giang

Phòng

họp

BGH

Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng;

Thầy Của, Thầy Thủ, Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Dương, Cô Mỹ, Thầy Xê.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 29/12/2017

7h00

Ban Giám hiệu làm việc với Hội đồng đánh giá luận văn ngành TCNH.

HT2

Ban Giám hiệu;

Thành viên Hội đồng theo QĐ thành lập.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

7h30

Hội đồng đánh giá luận văn ngành TCNH.

4.02

2.06

2.07

Theo QĐ thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Cơ bản.

Phòng

họp

BGH

Thành viên HĐKH Khoa Cơ bản;

Toàn thể CB,GV khoa Cơ bản

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Họp hội đồng khoa học và đào tạo Khoa KT-TC-NH.

Phòng

họp

BGH

Thành viên HĐKH Khoa KT-TC-NH;

Toàn thể CB,GV khoa KT-TC-NH

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ bảy, ngày 30/12/2017

7h00

Ban Giám hiệu làm việc với Hội đồng đánh giá luận văn ngành TCNH và ngành QTKD.

HT2

Ban Giám hiệu;

Thành viên Hội đồng theo QĐ thành lập.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

7h30

Hội đồng đánh giá luận văn ngành TCNH và ngành QTKD.

Khu HT1;

4.02

2.06

2.07

Theo QĐ thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 

  Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018 

  Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018 

  Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018 

  Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018 

  Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018 

  Từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 

  Từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 

  Từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 

  Từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 

Xem tiếp 

Back to Top