Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018

Ngày đăng: 01-01-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 01/01/2018

                      Nghỉ tết Dương lịch 2018

Thứ ba, ngày 02/01/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 03/01/2018

7h30

Tham dự hội nghị triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) và các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy

Hội

trường

Tỉnh

ủy

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy.

 

14h00

Đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Soon Chun Hyang - Hàn Quốc

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng TC-HCQT, Khoa KT-CN

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h00

Lễ trao Chứng chỉ Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài khóa 2

HT 1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Toàn thể CB-GV khoa KHXH&NV.

Thầy Nguyễn Hoa Bằng

15h30

Họp rút kinh nghiệm chuyến công tác Đà Nẵng ngày 22-24/11/2017 và chuẩn bị công tác tổ chức hội thảo tại Lào – Phối hợp với Cục ứng dụng và phát triển công nghệ.

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Các thành viên tham gia chuyến công tác tại Đà Nẵng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 04/01/2018

7h30

Họp giao ban tháng 01 năm 2018 và công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự các đơn vị trực thuộc Trường.

HT 1

 

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Bí thư,Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn;

Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường;

Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội sinh viên;

Các CB-GV theo quyết định bổ nhiệm.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Họp Hội đồng Tự đánh giá.

(Đính kèm chi tiết lịch tập huấn phỏng vấn các nhóm)

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Hội đồng TĐG;

Ban thư ký Hội đồng TĐG;

Trưởng,Phó và các thành viên, thư ký các nhóm chuyên trách;

Trưởng,Phó các đơn vị.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 05/01/2018

14h00

Hội nghị cán bộ - giảng viên -người lao động 2017 cấp Phòng Đào tạo.

Phòng

họp

BGH

Toàn thể CB,GV phòng Đào tạo

Thầy Đặng Văn Toại

Thứ bảy, ngày 06/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 

  Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018 

  Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018 

  Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018 

  Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018 

  Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018 

  Từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 

  Từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 

  Từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 

  Từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 

Xem tiếp 

Back to Top