Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018

Ngày đăng: 13-01-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 15/01/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

15h00

Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức tại Trường.

Phòng

họp BGH

Ban thư ký HĐTĐG;

Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Cô Linh, Cô Hải.

Cô Lê Thị Lộc Mai

Thứ ba, ngày 16/01/2018

15h00

Kiểm tra Hội trường Khai mạc

HT M

Ban thư ký HĐTĐG;

Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Cô Hải.

Cô Lê Thị Lộc Mai

14h00

Họp Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị.

HT 1

Toàn thể cán bộ, nhân viên phòng TC-HCQT

Thầy Lương Minh Cừ

17h30

Tổng duyệt chương trình văn nghệ

HT M

Thầy Đạt, Thầy Chạy.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 17/01/2018

8h00

Khai mạc đánh giá ngoài.

HT M

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Đoàn ĐGN;

Hội đồng tự đánh giá;

Ban thư ký;

Trưởng/Phó các đơn vị, các tổ chức đoàn thể;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường (trừ giảng viên có giờ dạy);

SV tham gia phỏng vấn.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

đến

17h00

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

(đính kèm lịch làm việc chi tiết)

14h00

Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật năm học 2016-2017.

Phòng

Họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Sơn, Cô Linh, Thầy Chạy, Cô Mỹ, Thầy Hậu.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Trường Đại học Cửu Long (2000-2018).

Phòng

họp

BGH

Theo Quyết định thành lập Ban Tổ chức.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 18/01/2018

Cả ngày

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

(đính kèm lịch làm việc chi tiết)

Thứ sáu, ngày 19/01/2018

Cả ngày

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

(đính kèm lịch làm việc chi tiết)

8h00

Đón tiếp và làm việc với Ban Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Huế.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, KHTC, TC-HCQT, QLKH-SĐH & HTQT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 20/01/2018

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD & CN

2.06

2.07

 Theo quyết định thành lập hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Cả ngày

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

(đính kèm lịch làm việc chi tiết)

Chủ nhật, ngày 21/01/2018

9h00-11h00

Bế mạc đánh giá ngoài và ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức.

HT M

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Đoàn ĐGN;

Hội đồng tự đánh giá;

Ban thư ký;

Trưởng/Phó: các đơn vị, các tổ chức đoàn thể;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường;

SV tham gia phỏng vấn.

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top