Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quy chế đào tạo tín chỉ

Ngày đăng: 25-01-2013

QUY CHẾ

 

Đào tạo đại học, cao đẳng liên thông, văn bằng hai chính qui và vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

         (Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2013/QĐ-DCL, ngày 24 tháng  01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Cửu Long)

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Quy chế đào tạo tín chỉ 

  Thông tin Công khai  

  Quy định về Cố vấn học tập 

  Quy định số 126 về việc tổ chức thi học kỳ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

  Quy chế đào tạo tín chỉ  

  Công bố ba công khai của Trường Đại học Cửu Long 

  Quy chế chi tiêu nội bộ 

  Quyết định thành lập Trường 

  Quy chế của Trường Đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top