Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Quy chế đào tạo tín chỉ

Date post: 25-01-2013

QUY CHẾ

 

Đào tạo đại học, cao đẳng liên thông, văn bằng hai chính qui và vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

         (Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2013/QĐ-DCL, ngày 24 tháng  01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Cửu Long)

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: MKU

Back to Top