Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016)

Ngày đăng: 16-04-2017

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016)

Ngành QTKD khóa 2B, mã lớp 0231245B

Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A, mã lớp 0131212A 

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Phòng QLKH SĐH & HTQT

Tin liên quan

  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ đại học Cửu Long 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD & CN năm 2017 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016) 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành KTXD CTDD & CN khóa 1 (2014 - 2016) 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A (2014 - 2016) 

  Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường Đại học Cửu Long 

  Quyết định V/v Ban hành Quy định về hoạt động Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long 

  Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại trường 

  Quyết định V/v ban hành Quy trình tổ chức, đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại trường 

Xem tiếp 

Back to Top