Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017

Ngày đăng: 11-08-2017

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ  2017

Ngành QTKD khóa 2(2014-2016), mã lớp 0231245A, 0231245B và khóa 3(2015-2017), mã lớp 0331245A

Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A(2014-2016), mã lớp 0131212A

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Phòng QLKH SĐH & HTQT

Tin liên quan

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD, KTXD CTDD & CN năm 2017 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ (2014 - 2016) 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành KTXD CTDD & CN khóa 1 (2014 - 2016) 

  Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2A (2014 - 2016) 

  Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý Lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường Đại học Cửu Long 

  Quyết định V/v Ban hành Quy định về hoạt động Hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long 

  Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại trường 

  Quyết định V/v ban hành Quy trình tổ chức, đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại trường 

  Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016 

Xem tiếp 

Back to Top