Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ 2017

Date post: 11-08-2017

Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp Thạc sĩ  2017

Ngành QTKD khóa 2(2014-2016), mã lớp 0231245A, 0231245B và khóa 3(2015-2017), mã lớp 0331245A

Ngành KTXD CTDD & CN khóa 1A(2014-2016), mã lớp 0131212A

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Phòng QLKH SĐH & HTQT

Back to Top